مردم نا اهل

زدست این همه نا اهل  دلم همواره خونین است...

                             زدند پشت سرم حرفی .حدیثی شد بعدش آیه

سوره اش میکنند به جعل وتکفیر می کنند ما را

                             برای  زیر  تیغ  بردن  مظلومی  شوند  پایه

/ 1 نظر / 38 بازدید
سئو

وبلاگ زيباي داري موفق باشيد[لبخند]