روی یار

ز رخسارت زگفتارت زکردگار.....زهریک شاخه ای گل را بچیدم

همه جمع کرده ام دورش یک روبان.....یکی ورد خواندم وبر آن دمیدم

که تا چشم بدان دور ماند از تو......به پیش رقیبان لبها گزیدم

تو جمع کردی درونت جملگی خوب....زخوبیهات به آسمان پریدم

/ 1 نظر / 28 بازدید
llll افکت llll

دستهايت که مال من باشد هيچکس مرا ....دستِ کم نخواهد گرفت به گالري عکس ما هم سر بزنيد منتظرتم http://efect.ir