مروارید دل

درون صدف جانم دلی دردانه پیدا شد

                                                      برای شمع جانسوزم یکی پروانه پیدا شد

خورد غصه ودردهایم  .کند تسکین زخمهایم

                                                به وقت دل سپردن ها همو (هم او)جانانه پیداشد

/ 3 نظر / 29 بازدید
غمکده وعاشقانه های من

جهان مانند آیینه است آیینه همیشه انعکاس صورت خود انسان را نشان می دهد

غمکده وعاشقانه های من

یک شال گردن ِ به زمین افتاده … همیشه نشانه ی یک مادر ِ سر به هوا نیست که دست پسرش را در خیابان گهگاهی رها میکند به امان خدا آدم برفی ها هم گاهی ، خودکشی میکنند

غمکده وعاشقانه های من

مگر نمی گویند که هر آدمی یک بار عاشق می شود ؟ پس چرا هر صبح که چشم هایت را باز می کنی ، دل می بازم باز ؟