نزن بیخود سر بچه  تو هی داد.....نچسبان هی تو دادت را به بیداد

کنی با او تو هر کاری  ببینی......مثل تصویر روی یک قوری چینی

بچه ها الگوشان بابا مامانست.....باهردستی بدی میاد همان دست

به نیکی کن تو رفتار با عزیزان.......تا نیکی یاد گیرند از دل وجان تاريخ : ۱۳٩۳/٧/٢٥ | ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

 

چه خوبه گه گاهی تصویری از دور....ما ببینیم بچه ای یا از یک مور

یادمان بیاید که انسانیت.....گم نگشته  آدمی را ماهیت

ما هنوز انسانیم اشرف به خلقیم.......درسته اصل را همواره علقیم

فدا کردن خود بهر دیگری......ز هر کس برنیاد جز ذات پریتاريخ : ۱۳٩۳/٧/٢٢ | ٤:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

برای زیبا
زندگی نکردن،

کوتاهی عمر
را
بهانه نکن..
عمر
کوتاه نیست…

ما کوتاهی می
کنیم!!

زندگی ، لحظه به لحظه ش
غنیـــمته، فرصـــته، شانسه ، عشقـــه …

ساده ازش نگذر

زندگی  جاده ای یکطرفه ست.....جاده ای پر زتب وتاب وطرب

هر که قد نظرش دیده زآن..... پیچ وخم  پیش چشم آید اغلب

آنکه دائم نظری دارد بد.....از طبیعت همه بیند عقرب

وآنکه خوش داره نظر در دیده......زیبابیند مشرق را تا مغرب

 تاريخ : ۱۳٩۳/٧/٢٢ | ٤:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

آقا:تا دنیا بگذرد زن نشه شوفر......بره بشین اون پشت همون فر

خانم:بخند رانندگیم بخند عزیزم.....نه من هرگز نباشم تند وتیزم

ولی پاشو برو kitchenتو امروز......برو بهر غذا آنجا رو بسوزتاريخ : ۱۳٩۳/٧/٢۱ | ٩:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

وقتی که کشیدی سر به دیوارکسان.....رفتی وشدی به جمع آن بوالهوسان

یک کس  دگر  بیاید  و سر  بکشد......یک سر که نه بلکه دستی همسر بکشد

چون بد بکنی طبیعت آنگونه کند........تخم شوید در باغچه کی پونه کند

بد کردی بشین منتظر تا بد بینی.........آن گونه که کردی توتمام قد بینیتاريخ : ۱۳٩۳/٧/۱٩ | ٥:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

عجایبی که فقط در ایران می توان دید (46) عجایب ایران,سوژه های وطنی,دیدنی ها,گالری عکس های خنده دار

خداییش اون چکش نبود سرمون.......الان علاف بودیم توی خیابون

حالا سه تایی مون دکتر مهندس.......آقا سیروس بیمارستان شده  نرس(nurse)

بابا جون من تشکر دارم از تو...........مدیونم این حقوق رو کارم از توتاريخ : ۱۳٩۳/٧/۱٦ | ٩:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

زدم دیروز پریروزا  مطبی.....رفتم نون در بیارم کار طبی

یک داروی جدیدآورده ام من....بشوید درد را جمله زدامن

اگر درد داری تو در پا کمر سر......نمیخاد هی بکشی ناز همسر

روغن دارم گرفتم دنبه ی خر.......یکم کمه هر چی میتانی بخر

زنی بر درد آنا گشته درمان.........تو خواه دردت به جسم باشد یا در جانتاريخ : ۱۳٩۳/٧/۱٥ | ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

هیکل های بادی گاردی خیره کرده چشم مارو

یکی نیست بگه چه بیرون ریختی این هیکل اقا رو

 تاريخ : ۱۳٩۳/٧/۱٤ | ٤:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

هیکل های بادی گاردی خیره کرده چشم مارو

یکی نیست بگه چه بیرون ریختی این هیکل اقا رو

 تاريخ : ۱۳٩۳/٧/۱٤ | ٤:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

ناز این دختر هندی رو ببین دل میبره....چقدر ناز میکشه طفلی چقدر اون پسره

کار دنیا شده این.ناز کنی ماهم بخریم.....یک لحظه دل بدی تو ما هم به افلاک بپریم

 

 تاريخ : ۱۳٩۳/٧/۱٤ | ٤:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

محبت هایی را مادر میدیداما که ندید

زخم زبانهایی شنید  می باید  نشنید

مادر  ببخش  بر  من  تمام  رنجهایم

میدونم ننویسی   بدیهایم  به  پایمتاريخ : ۱۳٩۳/٧/۱٠ | ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

سر جو مینشینم تا تو بینم.......گلی از خاطراتت را بچینم

تو آنگونه ژریشان کردی خاطر......در آب چیزی نبینم بجز ظاهر

ظاهرم هم پریشان بود در آب.......تو گویی اینهمه را بینم درخوابتاريخ : ۱۳٩۳/٧/۱٠ | ٩:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: An artist uses a torch to dry a statue of the Hindu goddess Durga in Hyderabad, India, on Monday (© Noah Seelam/AFP/Getty Images)

شرار شعله ی چشمت زند آتش به جان من

به غمزه ی دو چشمانت برد از من ایمان من

سرو  جانم  فدای  تو  فدای  اون  نگاه  تو

نبینی تو  بدی  از  من  که  گیرد  دامن  آه  تو

 تاريخ : ۱۳٩۳/٧/٧ | ٧:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

 

دیوید جون ریشش چه سفید گشته 

چقدر با ته ریشش این مرد پلشته

قدیما خیلی خوشگلتر تو بودی

ولی زشتی حالا بی عینک دودیImage: David Beckham (© REX USA)

 تاريخ : ۱۳٩۳/٧/٥ | ٥:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

برای روغن پالم اضافی....تحصن کرده اند ملت چه وافی

ببین خرسه چه آمده سر او.....که می بینید در تصویر این سو

حالا ما خرده ایم انگار نه انگار....تقاسش را سپرده ایم دادار

هر آنکه رحمی بر ملت نداره......سر چهار راه شلوار بشه پاره

خجالت بکشه اینقدر کز آن........به خانه نرسیده او بده جان

 تاريخ : ۱۳٩۳/٧/۳ | ٥:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

 

خطای دید را میبینی ای دوست.....

ماهم ازقصه ها بینیم فقط پوست

ز هرچیزی فقط ظاهر ببینیم

زیک خوشه حقیقت دانه چینیمتاريخ : ۱۳٩۳/٧/٢ | ۸:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

یک روز هم اینروزها روز تو گربه ست....ببین اینا چقدر خوشحالن و مست

همین کم داشتیم این روزا همین را.....گربه رخ ما ببینیم اون شهین راتاريخ : ۱۳٩۳/٧/٢ | ٧:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

عشق جوهره ای زیبا ست .....خالق زآن مخلوق ساخت

بین  ذره ای  را اینجاست........این پندی برای ماست

 تاريخ : ۱۳٩۳/٧/٢ | ۱:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

جون عزیزت بده منم شیرش پالم دار نیست .بده جون مادرت ......بده که یک عمر شیر پالم دار خوردیمتاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢٩ | ۸:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

دم عکاس با عکس قشنگش.....یک صحنه وهزاران آب ورنگش

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢٧ | ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

چقدرناز وقشنگی دختر من....ملوسی مهربانی کفتر من

چشات آبی مثال آسمونه.....خوبیهای عالم جمع گشته خونهتاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢٤ | ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

عکس های خنده دار

ىکى دو تا سه تا ماهی جون آخ جون....فداتون گردم وچاکر وقربون

حاجی جون من فقط میشمردمشون....چشم از جمعشون گرفت یکیشون

رها کن دستمو عزیز فدات شم.....هنوز که روبه هیچکی نشدم خمتاريخ : ۱۳٩۳/٦/٢٤ | ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

خبرداری چی شد دیروز پریروز....اوضاعمون بدجوری شد قوزبالا قوز

جلو مغازه کالباس فروشیم....یک مشت گاو مریض بیمار وبدخیم

تجمع کرده وشعار میدادند....صاحب مغازه را بندازید تو بند

منو میگی تعجب این دهن آه.....دروغ نشه دوسه من جا بشه کاه

بشد حل مشکلم چون قند در اب....زمانیکه بیامد  مرد قصاب

بتاراند آن جماعت را به کاردی.....یکی را جمع کرد درکیسه آردی

ببرد تادیگران را  درس عبرت.....شود دیگه نگیرن ژست غیرت تاريخ : ۱۳٩۳/٦/۱۳ | ٦:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

راضی نیستم عکسم توبرداری بری....توی هرکوچه نشون بدی به هر خل وچلی

آخر بعضی ها ندارن ظرفیت غش می کنند....عکس خوشگل مرا با ناخنش خش می کنند

تو نزاری عکس من در فیس بوک وتوییتر...چونکه شهرت زندگیم را کند پر قر قرتاريخ : ۱۳٩۳/٦/۱۳ | ٥:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: An Indian snake charmer handles a cobra during the Teej Festival in Allahabad, India, on Thursday (© Sanjay Kanojia/AFP/Getty Images)

اگر روزی بینم که با سیروس جون....تو لجبازی کنی گیری دو دندون

گلویت را چنان محکم فشارم....که تا جان از تنت بیرون در ارم

تو با دوستان سیروس  هم چنان او....باید احسن کنی رفتار وهم خو

هر آنکس را به وبلاگش نهد پا....تو باید جایگاهش سر نهی جا

ببینم گر که سیروس از تو نالد.....تو را کاری کنم سیروس ببالدتاريخ : ۱۳٩۳/٦/۸ | ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: Extreme urban climbers on top of tall building in Kiev, Ukraine (© Yaroslav Segeda/Solent News/Rex Features)

من جای تو بودم شلوارم ثانیه ای چند.....گه رنگ مشکی میشدو گه رنگ کله قند

سلطان نترسی تویی حقا که رو برجی....ایستاده ای هیچ نداری ذره گیجیتاريخ : ۱۳٩۳/٦/٧ | ٩:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

عکس بزرگترین بدنساز جهان یاد جوونیها بخیر با مایکل سیاه می رفتیم ددر دودور.............جوونی کجایی که یادت بخیرتاريخ : ۱۳٩۳/٦/٧ | ٩:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: Motocross rider Maikel Melero warms up at the Red Bull X-Fighters World Tour in Pretoria, South Africa, on Aug. 20 (© Joerg Mitter/Red Bull/SIPA/Rex Features)جل الخالق موندم فتوشاپه یا عکاسش خیلی تیزبینه...ولی واقعا جالبهتاريخ : ۱۳٩۳/٦/٦ | ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

یعنی الان توی ماسکش چه نمکی دیده یعنی قیافه خودش چیه دیگهتاريخ : ۱۳٩۳/٥/۳۱ | ۸:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

یعنی چه حالیه دنیا حالی به حولیهتاريخ : ۱۳٩۳/٥/٢۸ | ٦:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

لب و چشمم فدایت همسر من....تویی آسان وسختی دمپر من

زلبهایت سخن چون گوهری چند...بگیرم از سخنهایت بسی پند

ببینم مهر افزونی زچشمات....چوغم بینم به غمها یم بگی کات

زتو خرسند وراضیم عزیزم.....بدین علت اینقدر من تند وتیزم

برو خوش باش ایامت که این دل....برای عشق تو گردیده منزلتاريخ : ۱۳٩۳/٥/٢۱ | ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: A man transports paper replicas of various items to be sold outside Hanoi, Vietnam, on Aug. 7 (© Nguyen Huy Kham/Reuters) یعنی این موتورسوار ویتنامی موتورسوارای بازار تهران رو گفته زکی......بیایین برین توی جیبمتاريخ : ۱۳٩۳/٥/٢٠ | ٩:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/٥/٢٠ | ٩:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

موندم هدفشون چیه؟

1.سگ رو آوردن پیک نیک

2.متلک انداختن به این گردوگلوله ها

3.تبلیغات کفش تن تاکه

4.همایش چاق وچله هاست

5.دوربین مخفیه

6.میگن:چیه چاق ندیدی هنگ کرده ای تو000حسودی ازحسودی مرده ای توتاريخ : ۱۳٩۳/٥/۱٠ | ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: Contortionist Pixie Le Knot at her home in London on July 29 (© Anthony Devlin/Press Association)میگی رکورد گینس رو میخاد بزنه یا واقعا اینجوری توی مخش بیشتر میره...............تاريخ : ۱۳٩۳/٥/٩ | ۸:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

به بهانه ششمین سالروز پرواز روح سبز مرد سبز خانه سبز

 

خدا رحمت کته مرحوم خسرو000تو سالی یکدفعه سرخاکش رو

مردی بزرگ با دلی بزرگتر000برای اهل دل بود او یک سرور

خداوندا بیامرزش که عمری000نیازرده ز دستش حتی موری

شکیبایی شکیبا باش که روزی000توبدخواهان برن رو پوست موزیتاريخ : ۱۳٩۳/٥/۸ | ٩:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

 

عیدرمضان آمدوماه رمضان رفت ....صدشکر که این آمد وصد حیف که آن رفت

ماهی به شکم سنگ ببستیمو به دل غل....تا شیطونکها هی نتونن دل بزنن گل

ماشاکر آنیم که به پایان رسید آخر....شرمنده نگشتیم وبه بالا بریم آن سر تاريخ : ۱۳٩۳/٥/٥ | ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: Person posing with camel (Courtesy of BuzzFeed)شنیدیم یارو خر مخشو گاز گرفته ولی اینطوریش دیگه نوبرهتاريخ : ۱۳٩۳/٥/٢ | ۸:۳۳ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

چی میشه دنیا هم اینگونه باشه000یک سگ ویک گربه همخونه باشه

ببین دل میدنو قلوه میستونن000میگی دریک موتور همچون پیستونن

چه لاسی میزنن باهم تو گویی000تو شاید با یکی پسرعمویی

پسرعموی گربه باشی یا سگ000توهممثال اونها باشی بی رگ

بابا باور کنی دوستی شان را000به رخ کشندجلو دوربین نشان را

به پشت صحنه همدیگر بدرند000اگه اینگونه باشه هردو مردند تاريخ : ۱۳٩۳/٤/۳٠ | ۸:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Jinan, China: A boy leans on a sack of cabbages at a vegetable wholesale market.

بخور دنیا کلم تا گنده گردی000مامانت ببینه یکدفعه مردی

توکه از بچگی اینجوری هستی000ببین یاری ببینی چندی مستی

بگیریش بغل خوریش چویک نان000توبشنو این کلامم از دل وجان

برو رها نما جمله کلم را0000شنو ازته دل حرف دلم را تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢۸ | ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

http://smelliafghan.blogfa.com/category/10بابا باهنری    شاه فنری تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢۸ | ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢٦ | ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: Children run in front of toy bulls during the Little Bull Run in Pamplona, Spain, on July 10 (© Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)بعد حذف از جام جهانی اونم توی مرحله گروهی دیگه حال وهومی برای این ماتادورها نمونده اینجوری گاوبازی میکنن...یا شایدم تلفات بالا رفته ابتکار به خرج دادنتاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢٢ | ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

در آسمان زندگی رنگین کمان من تویی000

دلخوشی قلب غمین بعد باران من توییتاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢٢ | ۸:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()
Image: Tired man & plate of nachos (© 68/Ocean/Corbis; pilipphoto/Getty Images)اینم ادم دو دل شکمو....میشه چشم روی این رنگها بست واقعا..این وضع الان ماتوی ماه مبارکه


تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢۱ | ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

 

بابا یا گوسفندت گوسفند نبوده یا تو خیلی گوسفندی.آخه بابا توی این دوره زمونه شتر رو با بارش میدزدن تو توقع داری برات برش گردونند سیخ خورده کباب شدهخنده دار ترین سوتی های وطنی (عکس)تاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱٩ | ٦:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: The Dog Bark Park Inn in Idaho (© Dog Bark Park/Splash News)

چه جالب ساخته این خونه رو طراح000چه کاخی ساخته این بابا ز آن کاه

بابا دمت جیز ای مشتی چه ساختی000دل ما را به خانه ات چه باختیتاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱٩ | ٦:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: A Brazil soccer fan with her teeth decorated in the colors of her team in Rio de Janeiro on July 8 (© Leo Correa/AP)جون من این برزیلی اگه قبل بازی میدونست قراره تیمش 7تاگل از آلمان بخوره خودشو هفت رنگ نمیکرد به یکیش قانع بودتاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱٩ | ٩:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: Lightning striking in Tempe, Ariz. (© Jason Corneveaux/Flickr)تاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱۸ | ٥:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱٧ | ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: A bride & groom kiss as a tornado moves behind them (Courtesy of 'Today')تاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱٦ | ۸:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

دخترم ناز وقشنگی وای ماشالله

گلم از همه رنگی وای ماشالله

به وبلاگ عزیزی چون تو دیدم

گلی بودی که از باغش بچیدم

او نیز چون تو گلی بی خارهستش

به رنگ و بو چوتوست بالا وپستشتاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱٥ | ۸:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: Jay Z & Beyoncé (© Mason Poole/Rex Features)زنها موجوداتی خارق العاده اند بیشترین پولشونو میدن برای لباس ولی بیشترین عشقشونو زمانی که لخت هستن میکننتاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱٥ | ٦:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

 به سلامتی ما زشتا که اگه نبودیم شما بچه خوشملا به چشم نمی اومدینتاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱۳ | ۸:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

عکس وضعیت پزشکای این دوره (http://akscity.persianblog.ir)

خدا به داد دل ما برسه با این جامعه ی پزشکیمون....موش آزمایشگاه شدیمتاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱۳ | ٧:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱٢ | ٧:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: Woman shopping for produce (© Betsie Van Der Meer/Getty Images)قدیما میگفتن خارج اینقدر گرونیه هندونه رو قاچی وسیب رو دونه ای میخرند جوونیهامون حسرت خارج رفتن به دلمون نشسته بود دریغ که نمیدونستیم خارج خودش میاد ایرونتاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱٢ | ٧:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱۱ | ٦:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: Dashawn Martin performs on a subway in New York City on June 17 (© Bebeto Matthews/AP)تو ی ایران ما اگه  توی مترو یکم بلندتر بخندی میگن نگاه طرف چه بی جنبه یه.حالا طرف چه جنگولک بازی درمیاره هیچیش نمیگن هیچ تشویقشم میکنن..بابا ایول به این ظرفیت بالاتاريخ : ۱۳٩۳/٤/۱۱ | ٥:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: Video still of car driving with broken axle (Courtesy of Stupid Videos)

آدم دو دل دیدیم اما ماشین دو دل نوبرهتاريخ : ۱۳٩۳/٤/٩ | ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٦ | ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢ | ٥:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/٤/٢ | ٥:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/۳/٢٦ | ٥:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/۳/٢٦ | ٥:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/۳/٢٦ | ٥:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

Image: Danny, the K9 partner of slain RCMP Constable Dave Ross, sits by the casket during the funeral service Tuesday in New Brunswick, Canada  (© Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP)تاريخ : ۱۳٩۳/۳/٢۳ | ۸:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

fu4233.jpg

 

fu4234.jpg

 

fu4235.jpg

 

fu4236.jpg

 

fu4237.jpg

 

fu4238.jpgتاريخ : ۱۳٩۳/۳/٢٠ | ۸:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱٩ | ۳:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

پیرو پست قبلیم که زیبایی خارجیها را به نمایش میزاشت به سفار ش یک دوست عزیز وبا دیدن این عکس گذاشتم نا همه بریم توی کفتاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱۸ | ٥:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱۳ | ٥:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱۳ | ٥:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

wvp5gauhy402ct0t45v0.jpgتاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱٢ | ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

 تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱٢ | ۸:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

 تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱٢ | ۸:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

قابل توجه آقایون مجرد:  با خانوم های رزمی کار ازدواج نکنید!!!تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱۱ | ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()

 تاريخ : ۱۳٩۳/۳/۱۱ | ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳۱ | ٩:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳۱ | ٩:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : sirous | نظرات ()